يکشنبه 22/4/1399

7/12/2020


 

 بازار دور است؛
 ترافيك سنگين است؛
 وقت كم مي آورم.

 

بازاريابها نمي توانند من را راضي كنند .
قيمتها متغير است.

 

آيا راه ديگري هست؟

آيا مي شود هر روز وقتي در منزل يا محل كارم آزاد هستم؛ سري به بازار بزنم و كالاي فروشگاه را تهيه كنم؟

 

آيا ميتوانم هر روز اجناس جديد را ببينم؟

ما سعي داريم اين امكان را فراهم كنيم.