بازرگاني صدف قشم از سال 1377 در منطقه آزاد قشم ثبت گرديده و در بازار خليج فارس جزيره قشم شروع به كار نمود. در آن زمان به دليل مقررات گمركي؛ ورود كالا تنها به صورت مسافري مجاز بود كه سپس در سال 1382؛ واردات كالا به صورت تجاري آزاد گرديد و نقش مناطق آزاد كمتر شد؛ لذا فعاليت ها در تهران آغاز گرديد و تاكنون نيز در زمينه هاي مختلفي مانند لوازم آشپز خانه؛ لوازم خانگي غير برقي و اجناس كادويي ادامه دارد.از ابتدا هدف ما تهيه كالا با قيمت و كيفيت مناسب بوده است.از طرفي توجه به مشتريان باعث حمايت آنها گرديده و رشد چند ساله ما نشان دهنده اعتماد آنهاست.